ΞΥΛΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ

φλάουτο
καθηγήτρια: Στεφανία Κατσαρού

όμποε
καθηγήτρια: Ναυσικά Μανωλάτου

κλαρινέτο 
καθηγητές:
Κώστας Ιωαννίδης
Γιάννης Σούκας

σαξόφωνο
καθηγήτρια: Σοφία Ρήγου

φαγκότο
καθηγητής: Βασίλης Βλάχος

φλογέρα για μικρά παιδιά
καθηγητές: Στεφανία Κατσαρού, Βασίλης Βλάχος