ΕΓΧΟΡΔΑ

βιολί
καθηγητές:
Νίκος Δεσποτόπουλος
Βασίλης Δήμος
Ανίλντα Λιάκου
Χρύσα Κουτσαυτάκη
Μάκης Τσιντιλάκης

βιόλα
καθηγητής: Νίκος Δεσποτόπουλος

τσέλο
καθηγητές:
Κωστής Θέος
Ρίτα Στρατηγοπούλου,

κοντραμπάσο
καθηγητής: Δημήτρης Καμαριανάκης